نظرخواهی از انجمن آسم و آلرژی آمریکا درباره “کنوکارپوس‌های اهواز”/ هیچگونه ترکیبات سمی در این گیاه وجود ندارد

نظرخواهی از انجمن آسم و آلرژی آمریکا درباره “کنوکارپوس‌های اهواز”/ هیچگونه ترکیبات سمی در این گیاه وجود ندارد

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تاثیر مستقیم آلودگی‌های نفتی بر سلامت و نقش این آلودگی‌ها در بروز تنگی نفس در خوزستانی‌ها، گفت: طبق تحقیقات دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز روی برگ گیاه کنوکارپوس، هیچگونه ترکیبات سمی در این گیاه وجود ندارد.؛
ردپای محرومیت در کوچه‌های روستای ضحاک

ردپای محرومیت در کوچه‌های روستای ضحاک

کافی است سری به روستای ضحاک بزنید تا ردپای محرومیت را در کوچه‌های آن به تماشا بنشینید، کمبودآب، نبود انشعابات گاز، بیکاری و جاده‌ای که بر آن باید با خطر مرگ دست‌وپنجه نرم کنید تنها بخشی از بار مشکلاتی است که مردمان این روستا سال‌ها است به دوش کشیده و دم برنیاورده‌اند.؛