اهواز لطیف
٢۵(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢٩.۶٠(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
رطوبت ٢٩.۶٠(in)