• ۸۵ درصد سد گتوند پر آب شد؛ کابوس نمکی کارون

    بلندترین سد خاکی کشور در حالی مراحل نهایی آبگیری را طی می کند که مساله شوری آب کارون هنوز به قوت خود باقیست. «سد گتوند علیا» در میان مخالفت کارشناسان، ۸۵ درصد از ظرفیت خود را آبگیری کرده است. اکنون ۴ میلیارد متر مکعب آب در مخزن سد ذخیره شده که مشخص نیست چند درصد […]

    Read more ...
اهواز Widespread Dust
٢١(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢٩.٨۴(in)
محدوده دید ٢.٠(mi)
رطوبت ٢٩.٨۴(in)