اهواز لطیف
٢٧(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢٩.۶٠(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
رطوبت ٢٩.۶٠(in)