اهواز لطیف
٢٩(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢٩.۵٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
رطوبت ٢٩.۵٧(in)