• رسانه ای مشکل ساز برای به سخره گرفتن مردم، مسئولین و دزفول

    رسانه مشکل ساز که نقادی و طنز را سرلوحه خود قرار داده بایستی بداند در طنز پردازی توهین، هجو و مسخره کردن اشخاص حقیقی و حقوقی جایگاهی ندارد! و مخاطب فهیم در اولین نظر متوجه این مسئله خواهد شد! بیش از یک سال از انتشار سریالی دنباله دار به عنوان ” مشکل گشا” می گذرد […]

    Read more ...
اهواز لطیف
۴٠(°C)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢٩.۵۴(in)
محدوده دید ۴.٠(mi)
رطوبت ٢٩.۵۴(in)