توضیحات مهدی علی مددی در خصوص آخرین تصمیم‌ها و جزئیات سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

توضیحات مهدی علی مددی در خصوص آخرین تصمیم‌ها و جزئیات سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

مهدی علی‌مددی ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه) در نشست تخصصی برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت با بیان اینکه امسال اقدام‌های خوبی در زمینه تعیین سقف حقوق در صنعت نفت با وجود تأکید قانون بودجه بر سقف یکسان در همه نقاط کشور انجام شد، تأکید کرد: باید اذعان کنم که اساساً سقف حقوق در صنعت

آخرین اخبار

وزارت نفت همچنان مانع توسعه سرزمین نفت!
مخالفت نفت با راه‌اندازی هنرستان جوار نفت در اهواز

وزارت نفت همچنان مانع توسعه سرزمین نفت!

اداره کل آموزش و پرورش خوزستان : فضای فیزیکی و امکانات مورد نیاز این هنرستان وجود دارد، اما وزارت نفت هنوز زیر بار راه‌اندازی هنرستان جوار نفت نرفته است.
توضیحات مهدی علی مددی در خصوص آخرین تصمیم‌ها و جزئیات سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

توضیحات مهدی علی مددی در خصوص آخرین تصمیم‌ها و جزئیات سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

مهدی علی‌مددی ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه) در نشست تخصصی برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت با بیان اینکه امسال اقدام‌های خوبی در زمینه تعیین سقف حقوق در صنعت نفت با وجود تأکید قانون بودجه بر سقف یکسان در همه نقاط کشور انجام شد، تأکید کرد: باید اذعان کنم که اساساً سقف حقوق در صنعت