×
×

پایگاه خبری و تحلیلی دیدنا در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد، و تا کنون بدون هیچ وابستگی در زمینه اطلاع رسانی و تحلیل رویدادها فعالیت کرده است.

مدیر مسوول :احسان ابرهام

شماره مجوز:  ۷۴۱۶۳

تاریخ صدور : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰