×
×

حراست

مسوول حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد
با حکم عباس غریبی:

مسوول حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با صدور حکمی عزیزالله عبدی میکاییل را به عنوان تمشیت حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب کرد.
  • ۲۷ آبان ۱۴۰۲