×
×

خصوصی سازی

فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲

فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲

در این فهرست شرکت ملی حفاری ایران ، پالایشگاه آبادان، شرکت پالایش گاز پارسیان و پالایش گاز فجر جم همچنان در گروه ۲ شرکت های مشمول واگذاری قرار دارند.
  • ۰۲ آبان ۱۴۰۲