×
×

شرکت ملی نفت ایران

فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲

فهرست شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲

در این فهرست شرکت ملی حفاری ایران ، پالایشگاه آبادان، شرکت پالایش گاز پارسیان و پالایش گاز فجر جم همچنان در گروه ۲ شرکت های مشمول واگذاری قرار دارند.
  • ۰۲ آبان ۱۴۰۲