×
×

شرکت پایانه های نفتی ایران

مسوول حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد
با حکم عباس غریبی:

مسوول حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با صدور حکمی عزیزالله عبدی میکاییل را به عنوان تمشیت حراست شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب کرد.
  • ۲۷ آبان ۱۴۰۲
  • سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد

    سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پایانه های نفتی ایران منصوب شد

    با حکم عباس غریبی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، طیبه خاکی به عنوان سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت منصوب شد.
  • ۱۸ مهر ۱۴۰۲